Výlety po okolí

V okolí centra služeb pro turisty Řásná je mnoho turistických a cykloturistických značených cest. V létě můžete využít možnosti příjemného koupání v lesních rybnících nebo místním koupališti, v zimě značené a upravované lyžařské běžecké tratě a v nedalekém Mrákotíně asi 300 m dlouhou sjezdovku.


Telč

od r. 1992 památka UNESCO, zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury, velké množství kulturně historických památek, muzeum, historické náměstí s renesančními a barokními domy s podloubím, stálá galerie Jana Zrzavého, zámecký park, románská věž sv. Ducha, kostel sv. Jakuba, kostel Panny Marie, každoročně konané významné kulturní akce / Folkové prázdniny, Francouzská hudební akademie, rozhledna v Telči – Vrch Oslednice 556,8 m, vyhlídkový ochoz ve výšce 31,2 m


Jihlava

městská památková rezervace, gotický kostel sv. Jakuba, gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, barokní kostel sv. Ignáce, gotický kostel sv. Kříže, městské hradby s branou Matky Boží, několikapatrový systém katakomb, muzeum, galerie, radnice, zoo, lesopark


Třešť

městská památková zóna, renesanční zámek, barokní stavby, tradice betlémářství z 19. stol., Národní přírodní rezervace Velký Špičák


Nová Říše

barokní klášter premonstrátů, klášterní knihovna, barokní domy, kaple sv. Kříže, v blízkosti Krasonice s renesančním zámkem


Hrad Roštejn

bývalé lovecké sídlo v hlubokých lesích s vysokou sedmibokou věží, ze které je krásný výhled do dalekého kraje


Hrad Štramberk

původní středověký hrad z 1. poloviny 14. století, v blízkém okolí se rozprostírá přírodní rezervace, kde mezi žulovými skalisky můžeme najít zbytky hradeb a po pečlivějším prozkoumání narazíme i na zachovalou část vysoké věže


Míchova skála

přírodní památka, osamocený skalní útvar v lese na jižním svahu kóty 773 m n. m. západně od Velkého Pařezitého rybníka, asi 2 km severozápadně od obce Řásná


Javořice

nejvyšší vrchol Javořické vrchoviny (837 m) a současně celé Českomoravské vrchoviny leží asi 10 km severozápadně od Telče a přibližně stejně daleko severovýchodně od Studené. vrcholek je ukryt v rozlehlém komplexu jehličnatých lesů, z něhož ční stožár televizního vysílače. Na jižním svahu, necelý 1 km pod vrcholkem, je výhledová plošina s výhledy k Telči. Asi 500 m pod vrcholem Javořice je na severozápadním svahu odpočinkové místo s pramenem známé jako Studánka Páně.


Práskolesy

dominantou obce je chráněná lípa srdčitá stará přes osm set let


Dačice

zámek, městské muzeum a galerie, zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie, renesanční věž kostela sv. Vavřince (překrásný výhled na město i okolí), žulový pomník kostky cukru (v roce 1843 byla ve městě vyrobena první kostka cukru na světě)


Jindřichův Hradec

městská památková rezervace, státní hrad a zámek (komplex budov hradu a zámku v Jindřichově Hradci je po Pražském hradu a dále zámku v Českém Krumlově třetím nejrozsáhlejším památkovým objektem v České republice), muzeum, jezuitská kolej s kostelem sv. Maří Magdaleny, Jindřichohradecké úzkokolejky (unikátní technická památka, dvě úzkorozchodné tratě: Jindřichův Hradec-Nová Bystřice, Jindřichův Hradec-Obrataň. V letní sezóně jsou vypravovány pravidelné parní vláčky)


Slavonice

renesanční město, náměstí okouzlí nádherou sklípkových kleneb a renesančních fasád


Kostelní Vydří

nejvýraznější dominantou v bezprostřední blízkosti města je areál kláštera karmelitánů v Kostelním Vydří, na vršku opředeném pověstmi se tyčí poutní kostel P. Marie Karelské, v klášteře působí řád karmelitánů, objevíte zde i Karmelitánské nakladatelství s bohatou a zajímavou publikační činností


Hrad Landštejn

hrad na česko-moravsko-rakouském trojmezí dnes již nemá onu strategickou polohu, ale stále nás překvapí jeho mohutnost a poloha uprostřed lesů České Kanady, mimo vlastní prohlídku můžete mít to štěstí, že zastihnete na hradě některou z mnohých akcí, které se zde konají